Det är ändå lite intressant att läsa om hur ÖB avser förändra värnplikten under 2019. Vid sitt tal på konferensen Folk & Försvar berättade Bydén att antalet värnpliktiga kommer öka med 20%. Det kan låta mycket med det handlar bara om en ökning med 1000 personer. 

En annan intressant nyhet är att man kommer börja utbilda opertörer för fjärrstyrda enheter, s.k. cybersoldaret. 

Om jag kommer ihåg rätt så var årskullarna uppemot 40 000 värnpliktiga när jag själv som osnuten yngling tvingades rycka in, men då var det helt andra tider. det rä bara fienden som är densamma.