Sommaren har passerat men pandemin är fortfarande inte över. Sommaren har på ett personligt plan varit ovanligt lugn och skön. Veckorna på landet har verkligen tillåtit oss att vila på ett annat vis än det som är normalt. Ingen i familjen har varit sjuk och det är ju alltid något.

 

Men även om allt är lugnt i den direkta omgivningen så är det helt omöjligt att blunda för det som sker i Sverige och globalt. Det är verkligen en katastrof på alla plan, såväl hälsomässigt som ekonomiskt, BNP har sjunkit med 20-30% i de flesta västeuropeiska länderna!

Sverige har gått en egen väg och inte stängt ner samhället utan manat till medborgarnas egna initiativ. Vi har fått ta en hel del kritik för detta och det är ganska oklart vilken väg som är den bästa. Sverige har haft en oprportionerligt stor andel äldre som avlidit hittills under pandemin och under en period så härjade sjukdomen helt obehindrat på äldreboendena. Det kan ju vara värt att ta en personlig notering om detta.... Man kommer ju själv sitta där en gång i framtiden.

Senaste siffrorna från Folkhälsomyndigheten:
Fyra nya dödsfall med bekräftad covid-19 har inrapporterats under onsdagen, enligt Folkhälsomyndighetens senaste uppdatering.
Totalt har 5 774 smittade personer avlidit enligt Folkhälsomyndigheten. 83 455 personer har hittills bekräftats smittade.
Det är 329 nya bekräftade fall sedan i går. 2 533 personer med covid-19 vårdas eller har vårdats på iva.