På Resa
Att resa - är att resa långt - och aldrig återvända

Resan till ”världens tak” Nepal

Nepal är ett relativt litet land till ytan, motsvarande en tredjedel av Sveriges yta, men ett land som rymmer över 20 folkgrupper, med upp emot 30 miljoner människor, och där det talas ett 50-tal språk och dialekter. Med åtta av världens tio högsta bergstoppar som en bergvägg i norr mot Tibet och slätten mot Indien på havsnivå i söder och däremellan otaliga berg och dalar rymmer landet allt från arktiskt till tropiskt klimat.

Nepals historia tar oss svindlande långt tillbaka då det enbart var Kathmandudalen som kal-lades för Nepal. Kathmandudalen var ett kulturellt centrum och hem för både hinduer och buddhister långt före Kristus. Historien är inte bara lång utan innehållet är också brokigt med många mindre kungadömen som regerade i olika dalgångar tills dess Kathmandu blev hu-vudstad i dagens Nepal.

Som enda land i världen var Nepal enligt grundlagen en hinduisk stat. Det sas till och med att kungen var en reinkarnation av guden Vishnu. Utifrån denna bakgrund har 2000-talet varit mycket omtumlande med ett blodbad inom kungafamiljen och att kungamakten som röstats bort i ett demokratiskt val. Från att den hinduiske kungen varit enväldig är Nepal sedan april 2008 en sekulär republik med en demokratiskt vald regering, som dock inte lyckats skriva en ny konstitution för hur landet ska styras. Ett nytt val för en ny lagstiftande församling, som kan slutföra uppgiften med att skriva en ny konstitution, är annonserat men det finns inte någon enighet mellan partierna om hur och när detta ska ske.

Om naturen, klimatet, historian och kulturen är rik och mångfaldig så är tyvärr den ekonomiska realiteten som de flesta nepaleser lever i det rakt motsatta. Nepal tillhör en av de ab-solut fattigaste länderna i världen. Bara hälften av dem över 15 år kan läsa och skriva. Livet är hårt och även om medellivslängden har ökat och börjar närma sig 60 år, har kvinnor fort-farande en kortare livslängd än män. I de flesta länder har kvinnor längre medellivslängd än män, vilket säger sitt om dödsfall i samband med graviditeter, frånvaro av sjukvård på lands-bygden och framför allt hårda livsvillkor.

Klimat
Risken för regn är liten och vi har stora chanser att få klara, soliga dagar. Temperaturen på da-gen brukar vara 18-20 grader i skuggan. I solen kan det bli hett. På natten kryper temperaturen ner mot 10-15 grader och på hög höjd kan det bli ner mot 0-gradigt.
Dricks och gåvor
Att ge dricks är frivilligt, men i Nepal (och stora delar av Asien) finns ett system med låga löner och då är dricksen mycket välkommen för att kunna försörja sig och sin familj. Busschauffören, den som bär upp väskan till rummet etc. förväntar sig dricks. Det är därför bra att ha lite små-pengar i fickan. Dricks ger man om man är nöjd med den service man får. På mindre restau-ranger behöver man inte ge dricks, ej heller till taxiförare, men många förväntar sig ändå det av turister. På finare restauranger och bättre hotell är det brukligt att ge dricks. Till en rickshawfö-rare vill man nog ge dricks eftersom arbetat osedvanligt hårt! 10% av totalsumman är ett bra riktmärke och 20-50 rupies till den som bär väskan lagom. Fråga din färdledare om du är osä-ker!
Till personalen under vandringen är det lagom att lägga ca USD 45 från var och en som persona-len sedan delar på. Till chauffören och guiden i Kathmandudalen är 5 – 10 dollar ett riktmärke. Ett tips är att ha med sig 1- och 5-dollarsedlar, för detta ändamål.
Vår nepalesiska samarbetspartner arbetar för kvinnor och barn. Många frågar om och hur de kan bidra. Vill du göra det kan du ta med barnkläder och skor – gärna varma för vinterbruk. Det är välkommet, liksom sovsäckar, tält mm, men det är absolut inget krav! Du ska under inga om-ständigheter gå och köpa nytt. De har inga förväntningar och alla är lika välkomna - med eller utan gåvor!

Valuta
Nepals valuta heter rupie. Idag går det cirka 10 rupies på en krona. Rupie är inte en valuta som det handlas med utanför landets gränser, men på Forex kan du ibland köpa nepalesiska rupies om du beställer i förväg. Vi rekommenderar att du tar med dig EURO eller US-DOLLAR (beroen-de på vilken valuta du vill stödja!) i kontanter och eventuellt resecheckar (mer tidsödande att växla in). Kontrollera hur mycket kontanter din reseförsäkring täcker. Vid utresan från Nepal kan du på flygplatsen återväxla överblivna rupier mot uppvisande av växlingskvitto, även om det kan kräva visst byråkratiskt tålamod!

Det är smidigt att ta ut kontanter i bankomat (ATM) i Kathmandu och Bhaktapur. Visa-kort fun-kar bättre än MasterCard. På finare restauranger och i större affärer kan du betala med kort. Som alltid ska du vara försiktig med ditt kreditkort och hålla det inom synhåll. Du får inte förlita dig på kreditkortet, utan måste även ha kontanter och eventullt också resecheckar.

Beräkna cirka 500 kr för de måltider som inte ingår. Dessutom behöver du lite pengar för egna utflykter, inköp och dricks. Det är viktigt att du dessutom har med ca 300 USD eller 200 EUR för oförutsedda utgifter om du t ex skulle bli sjuk eller förlora bagaget.

Beräkna cirka 500 kr för de måltider som inte ingår. Dessutom behöver du lite pengar för egna utflykter, inköp och dricks. Det är viktigt att du dessutom har med ca 300 USD eller 200 EUR för oförutsedda utgifter om du t ex skulle bli sjuk eller förlora bagaget.

Elström
De flesta eluttag har adapter med uttag som passar svenska elprodukter, men om du vill vara säker kan du ta med egen adapter.

Tidsskillnad
Sommartid ligger Nepal 3 timmar och 45 minuter före oss (Sverige 12.00 = Nepal 15.45). Vinter-tid ligger Nepal 4 timmar och 45 minuter före oss (Sverige 12.00 = Nepal 16.45).