På Resa
Att resa - är att resa långt - och aldrig återvända

Man kan tro att infödingar ville bestiga Kilimanjaro men så var det inte. Kilimanjaro bestegs av vita män först, nämligen Tyskar och Österrikare som hade fått dille på att klättra berg. Året var 1889 när Hans Meyer och Ludwig Purtscheller traskade upp på toppen av Kilimanjaro.

"Berget ligger i norra Tanzania
och är en utslocknad vulkan."

Kilimanjaro är med sina tre vulkaniska toppar Kibo, Mawenzi och Shira, Afrikas högsta berg och reser sig
5 892 meter över havet. Berget ligger i norra Tanzania och är en utslocknad vulkan. Det är även världens högsta fristående berg, det vill säga ett berg som inte ingår i någon bergskedja.

kili8
Den högsta av Kilimanjaros vulkaner är Kibo. När man kommer upp på Kibo passerar man Gillimans Point, Stella Point (5740) innan man slutligen når den högsta toppen Uhuru Peak (5895), vilket betyder "frihet" på swahili.

Uhuru-toppen är Afrikas högsta naturliga punkt och ingår därför i "Seven Summits". Den bestegs första gången den 6 oktober 1889 av Yohanas Kinyala Lauwo, Hans Meyer och Ludwig Purtscheller.

Bergets näst högsta topp är Mawenzi som är 5149 m hög och Afrikas tredje högsta punkt. Den tredje och lägsta toppen är Shira som är på ungefär 3962 meter.

"Det låga lufttrycket som den höga
höjden innebär kan framkalla
allvarlig höjdsjuka."

Uppe på Kilimanjaro finns en glaciär som håller på att smälta, det beror dock inte på den global uppvärmning som ofta hävdas. Flera vetenskapliga studier visar att glaciären har minskat sedan 1880-talet på grund av torrare väder. När jag klättrade på Kilimanjaro var det ingen brist på snö och det haglade ordentligt.

Rekord

 • Snabbaste bestigningen: Kilian Jornet, 5 timmar 23 minuter
 • Snabbaste bestigningen (kvinna): Rebecca Rees-Evans, 13 timmar 16 minuter 37 sekunder
 • Snabbaste bestigningen och nedstigning: Kilian Jornet: 7 timmar 14 minuter
 • Yngsta personen till toppen: Keats Boyd, 7 år
 • Äldsta personen till toppen: Karl Haupt, 79 år eller Valtee Daniel, 87 år

Bestigning

Berget kan bestigas utan erfarenhet av bergsbestigning men det är inte helt ofarligt och det är oehört jobbigt. Det låga lufttrycket som den höga höjden framkallar höjdsjuka, alla som klättrar Kilimanjaro könner av AMS. Vissa passager klättrar man på nästan lodräta ytor uppför (som Barrancho Wall och Lava Tower) och det finns fallrisk. Stora klippblock har dessutom dödat turister vid flera tillfällen då blocken rasat ner på grund av att glaciären smälter. Om du bestämmer dig för att klättra Kilimanjaro så förbered dig på att du kommer påverkas av höjden. I bästa fall mår du bara illa, händer och fötter svullnar och du får huvudvärk, i sämsta fall kräks du och får ödem i lungor och hjärna.

kili11
Bergsmassivet har tät vegetation, längre ner på berget är det regnskog och högre upp växer det låg växtlighet, buskar och små träd. Upp till 4 500 meter över havet finns det rik växtlighet, över detta är det stenöken man forcerar.

I de nedre delarna, där nederbörden är ringa, består vegetationen mest av taggbärande växter eller ren stäppvegetation.

Mellan 1 300 meters och 3 000 meters höjd är växtligheten rent tropisk.

Ovanför 3 000 meters höjd finns gräsmark som i sin tur, vid 4 500 meter, efterträds av kala stenbäddar och lavafält med sträckor av lös sand. De vulkaniska stenarna på Kilimanjaro är inte pimpsten utan ordentlig sten, men det är ändå jobbigt att gå i de lösa rasmassorna.

Topologi

Kibos höjd rönte ett stort intresse när rapporterna från de första européerna som sett berget nådde Europa. Sedan 1889 har det gjorts flera försök att fastställa den exakta höjden på berget, men de många metoderna har gett varierande resultat och skiljer sig med så mycket som 100 meter. The Kilimanjaro 2008 Precise Height Measurement Expedition använde GPS och gravimeter för att få fram höjden på 5 891,8 meter.

Mntkili2
Uppe på kraterns kant kommer man först fram till Stella Point på en höjd av 5740 meter. Kratern har en diameter på 2,4 km. För att nå Uhuru Peak och forcera de sista 100 höjdmetrarna måste man gå ca 1,5 km på kraterkanten.

På grund av Kilimanjaros placering vid ekvatorn och dess höga höjd är så gott som samtliga klimatzoner representerade på berget inklusive en snötäckt topp året runt. Det kan dessutom vara ordentligt kallt uppe på toppen av Kilimanjaro, -15 grader är ingen ovanlighet. När jag besteg Kilimanjaro var det lätt vind och -6 grader. Hjärtat slår som en galen stånghammare i kroppen på en, pulsen är uppe i 170 slag i minuten och ändå klarar man inte av att hålla händer och fötter varma.

Vandringsrutter vid bestigning av berget

Det finns flera bestigningsrutter att använda vid bestigning av Kilimanjaro.

Dessa är

 • Marangu (Coca Cola rutten)
 • Rongai
 • Lemosho
 • Shira
 • Umbwe
 • Machame (Whiskey rutten)

Av alla rutter är Machame den i särklass mest natursköna och brantaste vägen uppför berget och kan bestigas på sex eller sju dagar. Rongai är det enklaste campingvägen. Marangu rutten är lätt och kallas därför Coca Cola rutten, boendet sker i permanenta hyddor. Som ett resultat av boendet och enkelheten har Marangu rutten varit den mest populära. Machame rutten blir dock allt mer populär.

Om du tänker bestiga Kilimanjaro så se till att förbered dig ordentligt, jag tränade tillräckligt mycket men intensiteten var för låg. Träna på gränsen av vad du förmår för chansen är stor att du kommer tänja på gränser på berget.

Klättringen är tekniskt enkel, inga isyxor, fasta linor eller andra konstigheter. Höjden och den låga temperaturen gör ändå bestigningen både svår, jobbig och tidvis farlig.

Acklimatisering är viktigt och även då drabbas de flesta bestigare av höjdsjuka. Ungefär tio klättrare dör av detta varje år tillsammans med ett okänt antal lokala bärare. Siffror för bärarna antas ligga på mellan tio till tjugo. Kilimanjaros topp ligger gott och väl över den höjd då Höghöjdslungödem (HAPE) och Cerebralt höghöjdsödem (HACE) kan inträffa. Alla klättrare lider av betydande obehag, oftast av syrebrist, hypotermi och huvudvärk.

Även om de flesta unga vältränade människor kan bestiga Uhurus topp bryter ett stort antal bestigare sina bestigningsförsök på en låg höjd. Att klättra Kilimanjaro är utan tvekan det mest krävande jag någonsin givit mig på.

Tanzaniska Medical Services runt om berget har nyligen uttryckt sin oro för den nuvarande tillströmning av turister som uppenbarligen uppfattar Kilimanjaro som en lätt bergsbestigning. Många behöver betydande vård under sina försök och många tvingas överge sina bestigningsförsök. En utredning i frågan drog slutsatsen att turister som besöker Tanzania ofta blev uppmuntrade till att delta i klättringsgrupper uppför berget. Detta utan turisterna blev uppmärksammade på de stora fysiska krav som bestigningen ställer.

Men det är ett riktigt äventyr är det att bestiga Kilimanjaro och jag har fått många uppskattande kommentarer efteråt. Det är definitivt värt ansträngningen men jag kommer aldrig ge mig upp på 6 000 meter igen, det är helt enkelt för tufft.