På Resa
Att resa - är att resa långt - och aldrig återvända

spruta

Vaccinering

Man får ta en sväng förbi läkaren och se till att bli vaccinerad. det finns en hel del sjukdomar och elände i Afrika så man får ta det säkra före det osäkra och låta doktorn sätta några sprutor i ens arm.

Min erfarenhet sedan tidigare är att det blir en fasliga massa sprutor innan man är klar men till min förvåning blev det "bara" tre sprutor som gick på lite drygt två tusen fem hundra kronor.

 • Stamaril mot Gula febern (390:-)
  Gula febern är en virussjukdom som sprids via myggor tillhörande Aedes och Haemagogus. Den förekommer i Arika söder om Sahara och i tropiska delar av Sydamerika. Viruset förekommer även hos apor.

  Symptom
  3-6 dagar efter infekterat bett insjuknar man i någon av följande sjukdomsbilder: ? övergående feber och huvudvärk under några timmar ? hög feber, huvudvärk, kräkningar och kanske näsblod, läker ut på 2-3 dagar ? hög feber, intensiv huvudvärk, blodikga kräkningar, gulsot, njursvikt. Läker ut inom 1 vecka. ? Först insjuknande som ovan, därefter koma, sänkt temperatur och dödsfall.

 • Twinrix I mot Hepatit A och Hepatit B (580:- per spruta, tre sprutor som tas med intervall)
  Hepatit A ("epidemisk gulsot")är en virussjukdom som orsakar allvarlig inflammation i levern. För närvarande saknas behandling. Sjukdomen överförs genom att vatten och mat förorenats med avföring från människa. Infektionen förekommer i hela världen men är vanligast i länder med dålig standard på vatten och avlopp.

  Hepatit B är en virussjukdom som sprids via blod och andra infekterade kroppsvätskor och orsakar allvarlig inflammation i levern.

  Symptom
  2-6 v (vanligen c:a 30 dagar) efter smittotillfället insjuknar man med illamående, aptitlöshet, vitfärgad avföring och brun urin. En del får också feber och influensasymtom, några får utslag. Några dagar efter detta får flertalet vuxna (men endast ett fåtal barn) gulsot. Förloppet är långdraget och närmare 1/3 av vuxna har sjukdomssymtom 3-6 månader. Vissa upplever en påtaglig trötthet under och efter sjukdomen.

  De flesta som sjuknar i hepatit B får inte gulsot, men är ändå smittsamma. I sällsynta fall får sjukdomen ett allvarligt förlopp, enstaka dödsfall förekommer.

 • Boostix mot Polio, Difteri, Kikhosta och Stelkramp (490:-)
  Difteri
  Difteri är en bakterieinfektion som främst angriper slemhinnorna i tonsiller (halsmandlar) och svalg och sedan kan sprida sig nedåt luftrören. I tropikerna förekommer även huddifteri.

  Symptom
  Infektionen sprids med luftvägssekret, men nära kontakt med en smittad krävs. Inte alla smittade blir sjuka. 2-6 dygn efter smittillfället insjuknar man med feber och svalgsymtom. Difteribakterien utsöndrar ett gift (toxin) som har allvarliga effekter på hjärta och muskler samt nervsystem och nerver, dessa symtom kan vara livshotande och uppträder i 2-3 sjukdomsveckan.

  Polio

  Polio är en virussjukdom som sprids via vatten och mat som förorenats med avföring. Vanlig i länder med dålig sanitär standard.

  Symptom
  Efter allmänna virussymtom insjuknar 1-2- % av poliosmittade med hjärnhinneinflammation och förlamningar.

  "Nu när man är vaccinerad så kan man ägna
  sig åt att oroa sig för spindlar tusenfotingar
  skorpioner och andra giftiga små elakingar."


  Stelkramp
  Tetanus (=Stelkramp) Stelkramp orsakas av toxinet (giftet) från bakterien Clostridium tetnani. Bakterien finns i jord och djurträck. Sjukdomen utvecklas när bakterien kommer in i sår och kan föröka sig där.

  Symptom
  Vid stelkrampssjukdomen får man okontrollerade spastiska kramper. I detta skede saknas specifik behandling utan patienten sövs ned och vårdas i respirator tills det går över (veckor).

 • Dukoral mot Kolera (som man dricker 398:-)
  Kolera är en diarrésjukdom som orskas av bakterier Vibrio cholerae. Kolerabakterien bildar ett slags gift (toxin) som påverkar utbytet av vätska och salter i tarmen. Sjukdomen smittar genom att infekterad avföring förorenar mat och dricksvatten. Den förekommer därför huvudsakligen i länder med dålig sanitär standard, särskilt där det förekommer monsunregn och översvämnngar som underlättar förorening av dricksvattentäkterna.

  Symptom
  Mycket svåra vattniga diarréer. Resultatet bli att man kan få mycket svåra vattniga diarréer, 10-20 liter per dygn, som kan leda till allvarlig uttorkning och saltstörningar. Man blir helt däckad, får hög feber. I värsta fall börjar tarmen blöda och livshotande förgiftningstillstånd kan uppstå.

 • Malarone mot Malaria (tabletter, 350:-)
  Malaria är den vanligaste livsfarliga tropiksjukdomen och resenärer löper risk att drabbas på många populära resmål. Malaria är en parasitsjukdom som överförs via bett av anophelesmyggor. Sjukdomen finns i de flesta länder i Afrika, särskilt söder om Sahara. Det finns fyra arter, varav den allvarligaste, Falciparum, är den vanligaste i Afrika.

  Symptom
  Den kortaste tiden mellan stick av infekterad mygga till symtom är 6 dagar. Några av de mindre allvarliga formerna kan i sällsynta fall ge symtom först efter årtionden. Plötslig feber och svår frossa är det klassiska och vanligaste symtomet på malaria. Inom loppet av 6-10 timmar blir man först kall och blek, sedan högröd och högfebril och därefter svettig och sjöblöt när febern sjunker. Vid vissa former kan man sedan känna sig återställd följande dag för att därefter få "varannandags" eller "var tredjedags" frossa. Vid den allvarliga Falciparum- malarian finns ofta inga typiska attacker av detta slag utan man har slängande feber och svettningar hela tiden. Denna form kan ge den fruktade hjärnmalarian.