I min värld så borde Mr Julian Asange får Nobels fredspris.

Man kan tycka vad man vill om honom men om inte Wikileaks ofentliggjort alla de dokument skulle vi inte sett någon arabisk vår.

Ledarna ska frukta sin befolkning inte tvärt om, detta är något som Wikileaks gjorde de nordamerikanka ledarna medvetna om igen.