WHO klassade på fredagen( 08 08 2014) ebolautbrottet i Västafrika (främst Sierra Leone och Liberia men även Nigeria och Guinea är drabbade) som ett internationellt nödläge. Världshälsoorganisationen uppmanar alla drabbade länder att utlysa nationellt katastroftillstånd. Samtidigt dumpar anhöriga kroppar på gatan av rädsla för att bli smittade. WHO klassade på fredagen ebolautbrottet i Västafrika som ett internationellt nödläge. Världshälsoorganisationen uppmanar alla drabbade länder att utlysa nationellt katastroftillstånd. Samtidigt dumpar anhöriga kroppar på gatan av rädsla för att bli smittade. Världshälsoorganisationen sade på fredagen att ebolautbrottet är en extraordinär händelse som hotar andra länder.