Jag tycker mig se en tydlig strömning i samhället.

Alla är numera nyhetsrapportörer och kvantitet gör alltid före både kvalitet och sanningsenlighet.

Min spaning är att sanningen ligger ganska risigt till!