Flipper
Namn: Pepsi Flipper
Tillverkare: Montague Redgrave
När: 1871

Flipperspelet hittades på i USA i slutet på artonhundratalet som ett förströelsespel. Men då handlade det om att vinna pengar, typ som enarmade banditer. I New York förbjöds flipperspelet helt, och så var det fram till 1976...