DSC 0403

Det sägs att man måste genomleva saker för att helt förstå vad det innebär och det är nog sant men...

Jag fick en fin överlevnadshandbok för en sådär trettio år sedan (den gick även att använda som sittunderlag), jag gav bort den i nått ögonblick av sinnesförvirring. Något som jag ifrågasatt många gånger sedan dess. Den var tillverkar i ordentligt vaxat papper så den skulle tåla väta och vaxet gjorde att den gick att elda med!

Ja ni hör ju själva!

Nu är det en annan tid när vi inte längre behöver konkurrera med elementen, katastrofer sker inte här och krig det kommer det ju aldrig bli... Eller?

Jodå vi kommer helt säkert behöva tampas med de förutsättningarna vi har här uppe i Sverige så länge vi och våra ättlingar bor här och vi gör nog alla bäst i att ge våra unga ordentligt med information om vad som krävs för att klara sig.

I brist på min gamla överlevnadshandbok så har jag rotat fram militärens överlevnadshandbok och den går inte av för hackor den heller.

Så om du måste ge dig ut i skogen nån gång så kan det vara en bra idé att printa ut den här luntan och ta med den! Här finns information om nästan allt du behöver veta för att klara dig med mycket begränsade hjälpmedel i den Skandinaviska vildmarken.

Länk till handboken -> Den Svenska Militärens Överlevnadshandbok

Jag äger inte rättigheterna till handboken men anser att värdet av boken är så pass stort att alla bör ha tillgång till den, jag väljer därför att göra den tillgänglig via silverheart.se. Om någon mot förmodan vill att vi plockar bort den sä vänd er till anfadern, kontaktinformation finns i sidfoten.

Inledning
En extrem överlevnadssituation i krig uppstår när soldater och förband inte har tillgång till sin utrustning eller inte kan utnyttja underhållsorganisationen.

För att klara en överlevnadssituation krävs kunskap om sig själv och kunskap om hur man utnyttjar sin utrustning, tillfällig materiel, naturen och dess tillgångar etc.

Dessutom är viljan att överleva av avgörande betydelse. Grunden för boken är den militära överlevnadssituationen.

Allmänt kännetecknas en överlevnadssituation av
- brist på vatten och föda,
- brist på utrustning,
- trötthet och nedkylning samt
- ensamhet och svårighet att hitta i terrängen m m.

Den militära överlevnadssituationen präglas dessutom av rädsla för fienden och rädsla att bli skjuten, t ex vid flykt undan fångenskap. Boken riktar sig till befäl och värnpliktiga. Den behandlar grunderna i överlevnadsteknik och kan användas som underlag för övningar eller som uppslagsbok vid självstudier.

Boken bygger på mångårig forskning samt praktiska studier vid försvarets forskningsanstalt (FOA) och jägarförband, främst arméns fallskärmsjägarskola (FJS).

En stor del av överlevnadstekniken bygger på att naturens resurser utnyttjas. Under övningar måste dock alltid hän- syn tas till växtlighet, djurliv och brandrisk. En del av de jakt- och fiskemetoder som beskrivs i boken är dessutom förbjudna och får inte användas i fredstid.