O.

 • Obevist är snart dömdt.
 • Objuden gäst blir alltid försmådd.
 • Objuden till går otackad ifrån.

 • Odygden hjelper ingen smink.
 • Ofeg man reser trygg genom land.
 • Ofta blifver allvar af narri.
 • Ofta får grisen umgälla det soen gjorde.
 • Ofta letas efter det man ej vill finna.
 • Ofta ligger ormen under rosenbusken.
 • Ofta synda ökar straffet.
 • Oftast gifver den mest, som minst eger.
 • Oförtjent banna biter ej.
 • Oförtänkta gäster få oförtänkta rätter.
 • Oförvägenhet är genaste vägen till förderfvet.
 • Ogjordt blir ospordt.
 • Ogräs växer i hvars mans trädgård.
 • Ogräs växer ofta, der hvete var sådt.
 • Ogräs växer på den väg som ingen trampar.
 • Ogräset växer ovattnadt.
 • Ogräset är ej så lätt utrotadt.
 • Oket drages lättast i ungdomen.
 • Okänd man gifves intet vitsord.
 • Okänd sjuka är svår att bota.
 • Okär gäst kommer alltid i otid.
 • Olaga fång är ofång.
 • Olika ök göra krokiga fåror.
 • Olyckan kan äfven göra klokt folk rådlöst.
 • Olyckan kommer sällan ensam.
 • Olyckan rider fort.
 • Olyckan rider till bys, men går till fots derifrån.
 • Olyckan är ingen fröjd.
 • Olydigt barn blir sorgebarn.
 • Om afund vore feber, så vore hela verlden sjuk.
 • Om alla dårar vore döda, räckte ingen visdom till.
 • Om allt folk vore klokt, såldes inga narrbjellror.
 • Om dagen är aldrig så lång, så blir det afton en gång.
 • Om du är förargad, så räkna till tio, innan du talar.
 • Om inga gömmare vore, man inga tjufvar försporde.
 • Om inte dåren begick dårskapen, så vore de vises klokhet obekant.
 • Om inte hönan kacklade, så visste man icke att hon hade värpt.
 • Om inte lögn funnes, så taltes det mindre vid hofvet.
 • Om inte »om» varit emellan, hade käringen bitit björn' och icke björn’ käringen.
 • Om klaga vore nog, så funnes ej mången oskyldig.
 • Om man ock lägger ett tusen höns på äggen, så kläckas de ändå ej ut på åtta dagar.
 • Om skälmar kände alla fördelar af att utöfva det goda, skulle de bli hederligt folk af uträkning.
 • Om tack kostade penningar, tackades ej så mycket.
 • Om åskan ej vore, hade man ingen fred för småtroll.
 • Om åsnan klädes i lejonhud, förlåda henne dock öronen.
 • Ombyte förnöjer sinnena.
 • Ombyte är icke alltid förbättring.
 • Ombytt arbete gör mödan lättare.
 • Omogen frukt ruttnar snart.
 • Omsorg är icke sorg.
 • Ond begynnelse tar sällan god ända.
 • Ond gerning har vitte i barmen.
 • Ond gerning älskar mörkret.
 • Ond rot foder ingen god frukt.
 • Ond tunga gör vänskillnad.
 • Onda flugor förderfva god salva.
 • Onda seder göra goda lagar.
 • Onda örter skall man af örtagård utrota.
 • Ondt barn qväder elak visa.
 • Ondt blir ej godt, förrän halfva värre kommer.
 • Ondt botas icke med hälften värre.
 • Ondt för husbonde, när drängen skall lära honom.
 • Ondt krut förgås icke så lätt.
 • Ondt måste tidigt dämpas.
 • Ondt rykte kommer snart ut.
 • Ondt råd är rådaren värst.
 • Ondt samvete fruktar alltid det värsta.
 • Ondt samvete har aldrig ro.
 • Ondt samvete har ulfvatänder.
 • Ondt samvete tittar ut ur ögonen.
 • Ondt samvete är en försmak af helvetet.
 • Ondt samvete är ett ris för hjertat.
 • Ondt samvete är ett upprördt haf.
 • Ondt skall med ondt fördrifvas.
 • Ondt snack kränker goda seder.
 • Ondt sallskap är ungdoms förderf.
 • Ondt är snart gjordt, men sent botadt.
 • Ondt öga kan intet godt se.
 • Onödigt arbete att föra ved till skogs.
 • Ord fylla icke magen.
 • Ord gör köp, men pengarne betala.
 • Ord hafva vingar.
 • Ord slå icke ihjäl någon utan att handen följer med.
 • Orena barn får man ej heller kasta bort.
 • Orsak nog till krig, när man måste värja sig.
 • Orättfånget gods går ej till tredje arfvingen.
 • Orätt må man lida, men ej gilla.
 • Oskipad lag, klocka utan kläpp.
 • Oskuld är bästa värn.
 • Oskyldig är snart rentvagen.
 • Osmord vagn knarrar gerna.
 • Ostraffad skam lockar mer fram.
 • Osvuret är bäst.
 • Otack är verldens lön.
 • Otacksam menniska är den tyngsta börda jorden bär.
 • Otidig gåfva förtjenar ingen tacksägelse.
 • Oviss kur, när läkaren blir arfvinge.
 • Ovurpna ägg äro ovissa ungar.
 • Oväntad lycka ger största fröjd.
 • Oxen drar nog, fastän han dröner.
 • Oxen har ock varit kalf.
 • Oxen hittar nog vägen till krubban.
 • Oxen hugnas hos kon i bås.
 • Oxen kallas inte brokig om det ej finnes en fläck på honom.
 • Oxen kan man väl leda till bronnen, men ej tvinga honom att dricka.

 

%MCEPASTEBIN%
We use cookies

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.