I.

 • I buren lär fågeln att sjunga.
 • I dag gull, i morgon mull.
 • I dag köpman, i morgon tiggare.

 • I dag mig, i morgon dig.
 • I dag rik, i morgon lik.
 • I dag röd, i morgon död.
 • I denna verldens affärer kommer man längre med misstroende än förtroende.
 • I det lugnaste vattnet gå de största fiskarna.
 • I gamla ugnar bakar man också bröd.
 • I god dryck är mat.
 • I grundt vatten fångar man inga stora fiskar.
 • I Guds visthus finnes mycket sofvel.
 • I hvilket finger man skär sig, så blöder det.
 • I kojan finnes ofta, hvad man ej finner i palatset.
 • I krig gå slag för lag och våld för rätt.
 • I källan smakar vattnet bäst.
 • I morgon är också en dag. (Jfr 2 Kor. 6: 2; Syr. 5: 8),
 • I nöden pröfvas vännen.
 • I nödfall dansar man på träben.
 • I ringa herberge finnes ofta klok värd.
 • I stilla väder äro alla goda sjömän.
 • I stormen stadgas ekens rot.
 • I vax kan man trycka hvad man vill.
 • Icke alla fåglar äro hökar.
 • Icke alla åsnor ha långa öron.
 • Icke allt hvarpå det står London är från England.
 • Icke hvar dag kommer hval i land.
 • Icke två mågar åt en dotter.
 • Icke två tungor i en mun.
 • Ifver är en förträfflig tjenare, men en klen herre.
 • Igeln släpper inte förr än den har sugit sig full.
 • Igenkomst är den bästa tacksägelsen.
 • Ihålig tand smittar sin granne.
 • Ihärdighet och tålamod är stafven till befordran.
 • Illa brukadt blir illa bergadt.
 • Illa börjadt blir illa lyktadt.
 • Illa hördt blir illa fördt.
 • Illa knarrar osmord vagn.
 • Illa strider hufvudlös här.
 • Illa tuktad gör illa luktad.
 • In i en tillykt mun kommer ingen fluga.
 • Inbillning är värre än pesten.
 • Ingen af råttorna vill hänga bjellran på katten.
 • Ingen allt, ingen intet.
 • Ingen barnlek, när gamla gumman dansar.
 • Ingen blir en god herde, förrän han fått allvarsamt att göra med ulfvarna.
 • Ingen blir en god sjöman, så länge han icke gått igenom några stormar.
 • Ingen by så liten att der ju ej finnes en smed.
 • Ingen dör arfvingelös.
 • Ingen fader så arg, att han ej vill ha en from son.
 • Ingen fiende är så ringa, att han ej kan tillfoga någon skada.
 • Ingen får dömas ohördan.
 • Ingen föda utan möda.
 • Ingen födes mästare.
 • Ingen gråter i barnsäng, att hon kom för sent i brudsäng.
 • Ingen har så sällan gäster som gästgifvaren.
 • Ingen har ångrat att han ätit for litet.
 • Ingen häst är så god, att han ej kan snafva.
 • Ingen kan passa bättre till klockare, än en afsatt prest.
 • Ingen kan springa öfver sin egen skugga.
 • Ingen kan tjena två herrar.
 • Ingen kan vara alla till lags.
 • Ingen munkkåpa så helig, att inte fan kan krypa in i den.
 • Ingen regel utan undantag.
 • Ingen ros utan törnen.
 • Ingen rättighet utan skyldighet.
 • Ingen rök utan eld.
 • Ingen skam att lära.
 • Ingen sorg utan syster.
 • Ingen större skam än den att ej vilja lära.
 • Ingen svårighet för den att vinna befordran, som har biskopen till morbror.
 • Ingen söker en annan bakpå ugnen, som ej sjelf varit der förut.
 • Ingen ung qvinna tar sig en gammal man for Guds skull.
 • Ingen vet hvad som finnes i säcken, förrän den blir upplöst.
 • Ingen vet, hvem den andre ärfver.
 • Ingen vän i spel.
 • Ingen är domare i egen sak.
 • Ingen är fullt olycklig.
 • Ingen är för gammal att lära.
 • Ingen är herre till sjös.
 • Ingen är profet i sitt eget land.
 • Ingen är så döf som den som ej vill höra.
 • Ingen är så god att han ej har något lyte; ingen så elak att han ej har någon dygd.
 • Ingen är så god kusk att han ej någon gång kan stjelpa.
 • Ingen är så lycklig att inte något fattas honom.
 • Ingen är så lång, att han ej behöfver sträcka sig; ingen så liten, att han ej behöfver bocka sig.
 • Ingen är så stark, att han ej finner sin öfverman.
 • Ingen ört hjelper emot döden.
 • Ingenting bör ske med hast, utom att fånga loppor.
 • Ingenting duger oförsökt.
 • Ingenting förmår hindra kärleken.
 • Ingenting torkar hastigare än tårar.
 • Ingenting är besvärligt, när man gör det gerna.
 • Ingenting är så ringa, att det ej duger till något.
 • Ingenting är så väl gjordt, att det ej kan lastas.
 • Intet djur är så ringa, att det ej vill med sin like springa.
 • Intet göra är illa göra.
 • Intet ondt som inte har något godt med sig.
 • Intet plåster finnes för ett kränkt och såradt namn.
 • Intet större kors än huskors.
 • Intet svar är också svar.
 • Intet vin utan drägg.
 • Intet är beständigt under solen.
 • Intet är godt i ögat, men ondt i magen.
We use cookies

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.