K.

 
 • Kaka söker maka.
 • Kalfven stångas förrän han fått horn.
 • Kalla icke på fan, han kommer nog objuden.

 • Kan du inte lyfta stenen, så välta honom.
 • Kan du inte springa öfver, så kryp under.
 • Kappa och krage göra ingen prest.
 • Kasta inte bort det gamla ämbåret, förrän du vet om det nya håller vatten.
 • Kasta ut kroken, det nappar väl någon gång.
 • Katten hade väl gema fisken, men vill inte väta sina fotter.
 • Katten vet nog hvem han smeker.
 • Katten är aldrig så slät, att han inte har skarpa klor.
 • Kattens lek är råttans död.
 • Klaga för hyndan, att valpen bet.
 • Klockarens ko får beta på kyrkogården.
 • Klokhet har ögon i nacken.
 • Klokhet sätter mannen på sätet.
 • Klokhet öfvervinner starkhet.
 • Klokheten är alla förrättningars jordegumma.
 • Klokt bara lefver inte länge.
 • Klokt hufvud ger vist råd.
 • Klokt råd har ej alltid framgång.
 • Kläderna göra icke mannen.
 • Knåp lider.
 • Kommer dag, så kommer råd.
 • Kommer hjorten väl i kärret, så är han svår att vädra.
 • Kommer skökan i hjertat, kommer hon ock snart i pungen.
 • Kommer väl åter den dagen, då kon behöfver sin rumpa.
 • Kon ger inte alltid mjölk, när mjölkerskan vill.
 • Kon mjölkar inte mer, för det byttan är stor.
 • Konsten att dö kan icke nog läras.
 • Konsten behöfver lycka och lyckan konst.
 • Konsten har en gyllene botten.
 • Konsten har ingen större fiende än okunnigheten.
 • Konsten växer inte på träd.
 • Konsten är en god tärepenping.
 • Konsten är ingen tung börda.
 • Konsten är lång, men lifvet kort.
 • Konsten är lättare lastad än lärd.
 • Konsterna äro mångahanda, sa’ gumman, åt välling med syl.
 • Korf är en osund mat, sade katten till hunden.
 • Korfven bör ätas medan den är varm.
 • Korgen ökar sorgen.
 • Korpen blir ej hvitare, fastän man tvålar honom.
 • Korset måste bäras af ungdomen.
 • Kort aftonmåltid gör lång lifstid.
 • Kort fröjd har ofta lång ånger.
 • Kort och terning äro en oviss bergning.
 • Kort visa är snart qväden.
 • Koxa innan du flyger.
 • Krediten hjelper många upp, men lika många ned.
 • Krig föder krig.
 • Krig fores för fredens skull.
 • Krig kastar lag under bänk.
 • Krig tuktar land och folk.
 • Krig utan medel är kropp utan senor.
 • Kriget har en lång rumpa.
 • Kriget är ljuft för den det aldrig smakat.
 • Kristendomen är kunskapens blomma.
 • Kristna kriga mot kristna, men den ene djefvulen icke mot den andre.
 • Krokigt träd bär ock god frukt.
 • Krokigt träd duger också att bränna kol af.
 • Krukan går så länge efter vatten, tills hon går sönder.
 • Kräslighet letar efter tiggarstafven.
 • Kullig oxe kan också stångas.
 • Kunde krig vinnas med skrål, så vore åsnan en hjelte.
 • Kunde tjufven svärja sig från galgen, så blef han aldrig hängd.
 • Kungens nåd är som dagg på gräset. (Sal. Ordspr.)
 • Kyrkan bör stå midt i byn.
 • Kyrkan är aldrig så full, att inte presten får rum.
 • Kyrkan är ett gammalt hus och fan en skalk.
 • Kyss är kärleks båd.
 • Känd sak är så god som vittnad.
 • Känna sig sjelf är största konst.
 • Kära kittel, sota inte grytan.
 • Kärlek gör dårskap.
 • Kärlek och hosta (äfven kärlek, rök, hosta och pengar) låta icke dölja sig.
 • Kärlek utan genkärlek är en fråga utan svar.
 • Kärlek utan nytta är en otidig frukt.
 • Kärlek vinnes med kärlek.
 • Kärleken finnes ej på torget fal.
 • Kärleken får pröfva både sött och surt.
 • Kärleken går utföre.
 • Kärleken gör de visa galna.
 • Kärleken gör sjelfva stenen vek.
 • Kärleken har alltid sin plåga.
 • Kärleken har en söt begynnelse, men en besvärlig ända.
 • Kärleken kan icke dölja sig.
 • Kärleken lider ingen medbroder.
 • Kärleken regerar utan lag.
 • Kärleken ser inte till personen.
 • Kärleken tränger igenom pansar och sköld.
 • Kärleken växer i hvarje jordmån.
 • Kärleken är blind.
 • Kärleken är blindare än mullvaden.
 • Kärleken är ostyrig.
 • Kärleken är outtröttlig.
 • Kärleken är som daggen, den faller lika så lätt på brännässlan som på liljeblad.
 • Kärleken är tankfull.
 • Kärt barn gör ofta sorgen tung.
 • Kärt barn har många namn.
 • Kärt vill kärt hafva.
 • Kärt öga ser ingen brist.
 • Köp aldrig något som du inte behöfver, endast derföre att du får det för godt pris.
 • Köp går fram, men icke tillbaka.
 • Köp i tid, så har du i nöden.
 • Köp inte af den, som du skall stå med hatten i hand for.
 • Kött och blod är en elak styrman.
 • Köttstycket hänger aldrig så högt, att inte hunden väntar sig få benet.

 

 

%MCEPASTEBIN%
We use cookies

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.