N.

 • Naken qvinna drifver nöden att spinna.
 • Nakna komma vi hit, och nakna fara vi hädan.
 • Narrskeppet finnes i alla hamnar.

 • Nattgammal is är ej att lita på.
 • Naturen vill hafva en god ledsven.
 • Nitton handtverkare, tjugo olyckor.
 • Njugg spar och fan tar.
 • Nordanvinden är kall, den komme från hvad håll som helst, sa’ gumman.
 • Nu sitta vi alla bra, sa’ katten, satt på fläsket.
 • Ny herre, nya lagar.
 • Ny läkare, ny kyrkogård.
 • Nya fat behålla första smaken länge.
 • Nya qvastar sopa väl.
 • Nya vänner äro som nya skor; de gamla äro trefligast.
 • Nykommen är icke alltid kärkommen.
 • Nykommet är oftast kärkommet.
 • Nykter själ trifs alltid väl.
 • Nytta med nöje förenad ger bästa trefnad.
 • Nyttja det goda medan du har det.
 • Nyttja, vinden, du vet ej hur länge den varar.
 • Nytämd häst, nygift hustru och nybakade löjtnanter äro tre stolta ting.
 • Någonting bör det väl bli, antingen ägg eller ungar.
 • Något for något, intet för intet.
 • Något för ögonen, intet för baken.
 • Något hvar vill gerna vara det högsta hönset i korgen.
 • Något är dock mera än intet.
 • Några sjukdomar kureras med medicin, men flera med tålamod.
 • När Adam plöjde och Eva spann, enhvar var då en adelsman.
 • När alla andra fåglar flyga bort, stannar kråkan qvar.
 • När armen krökes, då gapar munnen.
 • När barnet får sin vilja fram, gråter det ej mer.
 • När barnet är dödt, är fadderskapet allt.
 • När brunnen är torr, vet man dess värde.
 • När buken blir trind, blir tjenaren styf.
 • När citronen är utpressad, kastar man skalet på gatan.
 • När den blinde bär den lame, komma de begge fram.
 • När den onde sjuknar, vill han bli munk.
 • När det regnar på presten, så dryper det på klockarn.
 • När det regnar välling, så är skeden borta.
 • När det skjutes med silfverlod, är fästningen lätt vunnen.
 • När djefvulen vill skörda, utsår han högfärd.
 • När du vill göra ondt, så sök ett ställe der Herren ej ser dig.
 • När dålig tjenare får råda, så är herr’n i våda.
 • När en blind skall leda en blind, falla de begge i gropen.
 • När en gås dricker, så dricka alla de andra.
 • När en hund tjuter, så tjuta de alla.
 • När ett lass stjelper, falla alltid smulor derutaf.
 • När fattig man blir glad, får man höra många oläten.
 • När fingret är ringadt, är flickan tingad.
 • När flugan kommer för nära ljuset, sveder hon sina vingar.
 • När fåret retas med ulfven, står dess pels i våda.
 • När fåret är stulet, säger herden att vargen har tagit det.
 • När gamla mor böljar skumpa, står hon icke att stilla.
 • När gammal giga får nya strängar, så knarrar hon ock.
 • När glädjen står i taket, står sorgen i förstugan.
 • När grannens vägg brinner, står din egen i fara.
 • När grodorna greto efter en kung, så fingo de en stork.
 • När Gud vill straffa en hederlig man, så gifver han honom en vacker dotter.
 • När guldet förer ordet, gäller ingen visdom.
 • När gåfvor tagas är friheten såld.
 • När gåsen tror på räfven och räfven på vargen, så äro begge om en hals.
 • När gåsen vill ge en fjäder åt hvar och en, så fryser han sjelf ihjäl.
 • När hand fyller hand, trifves både folk och land.
 • När herden felar, fara ock fåren vill.
 • När hin håle blir gammal, så gör han sig till munk.
 • När hin håle har fått ett finger, tar han gerna hela handen.
 • När hin onde predikar passionen, är han minst att tro.
 • När hoen är tom, så bitas grisarna.
 • När hufvudet värker, så är hela kroppen sjuk.
 • När hunden skäms, gömmer han rumpan.
 • När hunden är död, hoppar haren trygg på hans rygg.
 • När hvar och en gör sitt, blir allting gjordt.
 • När hvar och en gör som han vill, så gör han som han är till.
 • När hvar och en sopar för sin dörr, blir gatan snart ren.
 • När hvar täckes sitt, så blir all mat äten och alla flickor gifta.
 • När höken vaktar kycklingarna, blir hönsehopen tunn.
 • När kalfvar ej finnas, rifvas vargarne inbördes.
 • När katten är borta, dansa råttorna på bordet.
 • När katten är mätt, så leker han med råttan.
 • När kon inte har hö, så äter hon agnar.
 • När kråkan manar ut örnen, gäller det hennes kappa.
 • När kung David blef gammal, sjöng han fromma psalmer.
 • När kungarna slåss, få undersåtarne släppa till skinnet.
 • När kärare kommer, måste kärt vika.
 • När leken är som bäst, skall man sluta.
 • När lerkrukan får griller, så vill hon åka.
 • När lyckan är som bäst, skall man frukta mest.
 • När man ej vill se, hjelpa hvarken ljus eller glasögon.
 • När man fångar en lax, kan man gerna mista kroken.
 • När man fått gult hår, vill man ock hafva krusadt.
 • När man ger tiggar’n ost, så vill han steka’n också.
 • När man klår svinet, lägger det sig i solen.
 • När man målar djefvulen på väggen, kommer han.
 • När man ser öronen på vargen, är han inte långt borta.
 • När man snyter ljuset för nära, så slocknar det.
 • När man spar på hafran, blir gåsen ej fet.
 • När man tager in med händer och gifver ut med säckar, är det snart gjordt.
 • När man talar om trollet, är det icke långt borta.
 • När mjölnaren är utan bröd, är helt säkert missväxt i landet.
 • När modet stiger, sjunker lyckan.
 • När många spotta på en sten, blir han snart våt.
 • När många tigga i en påse, blir den snart full.
 • När nöden är störst, kommer hjelpen först.
 • När nöden är störst, är hjelpen närmast.
 • När ockraren dör, gläda sig fyra: arfvingarna åt pengarna, klockaren åt liket, den fattige åt godt köp på bröd, och fan åt själen.
 • När olyckan vill till, bryter man så lätt ett ben på golfvet som i skogen. (Jfr Syr. 3: 27—29).
 • När paddan kommer till välde, vet hon intet återhälle.
 • När penningen talar, tiger gemenligen hvar man.
 • När rimfrost är på berget, är det visserligen kallt i dalen.
 • När råttan är mätt, smakar mjölet bäskt.
 • När räfven predikar för gåsen, så är hennes hals i fara.
 • När sannt kommer fram, får lögnen skam.
 • När silfver och guld är förtärdt, griper man till jernet.
 • När skrifvaren icke duger, så ger han pennan skulden.
 • När skräddaren hvilar, så rostar nålen.
 • När solen skiner, behöfves ingen lykta.
 • När solen skiner, frågar ingen efter månen.
 • När solen skiner, tag din kappa.
 • När spelmannen ler, går harpan väl.
 • När stoltheten äter middag med fåfängan, äter hon afton med föraktet.
 • När stora herrar träta, sätter fattig man håret till.
 • När suggan ej vill vall, har hon många förfall.
 • När svärd drages ut, står segren i Guds hand.
 • När säcken är full, knyter man till den.
 • När tiggaren ger stackaren, så är glädje i himmelen.
 • När tjufvarne komma i träta, får bonden sin ko igen.
 • Nar tjufven kastat bördan, är han lik annat folk.
 • När tokigt skall gå, hjelper man gerna sjelf till.
 • När trädet faller, hemtar hvar och en ved åt sig.
 • När trädet fallit, vilja alla på det med yxan.
 • När två hundar bitas om ett ben, kommer en tredje och tager det bort.
 • När två träta, säga de ej båda ett.
 • När töserna komma till torgs, få krämarne pengar.
 • När ulfven och herden sjunga ett, så är inte fårets ofärd långt borta.
 • När ulfven tjuter, vänder han gapet mot himmelen.
 • När vattnet står upp i munnen, lärer man snarast simma.
 • När veden är slut, slocknar elden.
 • När viljan spelar mäster, har rätten föga att säga.
 • När våld går för lag, är bättre vara herre än slaf.
 • När väl är gjordt, tackar hvar sig.
 • När åkern blir gödd, så blir bonden född.
 • När äpplet är moget, så faller det.
 • Nära vid målet bör man ej vända om.
 • Närmast elden blir först bränd.
 • Nässlan bränner både vän och ovän.
 • Näst intill är icke träffadt.
 • Nästan slår ingen man af hästen.
 • Näsvisers knif är alltid först i smöret.
 • Nöd gör tilltagsen.
 • Nöd gör tvungen vänskap.
 • Nöd lärer bedja.
 • Nöden har ingen lag.
 • Nöden är den bästa läromästaren.
 • Nödens väg och brottets löpa hvarandra nära.
 • Nödvändigheten är uppfinningens moder.
 • Nöjet lättar bördan, vällust ökar den.

 

%MCEPASTEBIN%
We use cookies

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.