P.

 • Pack slåss och pack förlikes.
 • Papperet rodnar icke.
 • Peder hjelper sig sjelf.

 • Pennan har godt minne.
 • Penning i pungen gör glad i hågen.
 • Penningar förklara texten i lagen.
 • Penningar förmå mycket, kärleken allt.
 • Penningar och ära locka många till att lära.
 • Penningar tala mer än tolf nämndemän.
 • Penningar äro den bästa reskamrat.
 • Penningar äro goda varor: de gälla både vinter ock sommar.
 • Penningen har många vänner.Penningen pröfvar mannen.
 • Penningen är en god tjenare, men dålig herre.
 • Penningen är en vandringsman.
 • Perlan ligger stundom i smutsen.
 • Pilgrimsfärd gör sällan helig.
 • Plöja och gräfva ger röda kinder.
 • Prakt foder afund.
 • Presten, klockarn och hunden tjena födan med munnen.
 • Prisa ingen lycksalig, förrän han är död.
 • Prisa varsamt, lasta sparsamt.
 • Pruta nätt och betala rätt gör bästa sätt.
 • Prydd krigsman skrämmer ingen fiende.
 • Pröfva guld i glöd och vän i nöd.
 • På andra sidan om berget bor också folk.
 • På den sten som ofta vältas, växer ingen mossa.
 • På dålig åker skär man sällan godt korn.
 • På främmande hundar och andras barn kastas allt bröd förgäfves.
 • På höga stolar sitter man illa.
 • På klorna igenkännes lejonet.
 • På mycket skratt känner man dåren.
 • På pengarna kan man ej lukta, hvarmed de äro förtjenta.
 • På stora sjöar gå stora vågor.
 • På villig häst skall man ej bruka sporrar.
 • På örat kännes åsnan, på talet narren.

%MCEPASTEBIN%
We use cookies

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.