F.

 • Fadrens dygd är barnens stora skatt.
 • Fager kropp och sedig själ finnas inte alltid tillsammans.
 • Fager utan tukt är en ros utan lukt.

 • Fagra ord fröjda en dåre.
 • Fagra ord mätta inte magen.
 • Faller krukan på en sten, så spricker hon; och faller stenen på en kruka, så spricker hon också.
 • Falsk mans spel är ärlig mans död.
 • Falskhet slår sin egen herre på nacken.
 • Fan visste inte hvad helfvete var, förr än han blef gift.
 • Far i mak, så hinner du säkrast fram.
 • Far och mor hafva högsta rösten.
 • Far och mor äro goda, men Gud är bättre.
 • Fasta länge sparar inte brödet.
 • Fasta är god, då hon eld släcker.
 • Fastän räfven är slug, så säljs det ändå flera räfbälgar än åsnehudar.
 • Fattig friare får snart korgen.
 • Fattig man blir alltid afundad fager hustru och fet häst.
 • Fattig man bor tryggast.
 • Fattig man felar något, den girige allt.
 • Fattig man finner ock stundom ett godt råd.
 • Fattig man får ock någongång en god dag.
 • Fattig man går trygg sin väg.
 • Fattig man kokar tunn välling.
 • Fattig man är känd af få.
 • Fattig mans korn växer alltid tunnt.
 • Fattig mans mat är snart äten.
 • Fattig mans råd får sällan något gälla.
 • Fattig qvinna skänker hönsägg, för att få gåsägg igen.
 • Fem fingrar äro bättre än en båtshake.
 • Fem sinnen: fem dörrar för synden.
 • Fett kök gör mager pung.
 • Fick jag ingen fisk, så har jag dock mina maskar qvar.
 • Fisken har goda dagar; han dricker när han vill.
 • Fjeska mindre, så uträttar du mer.
 • Fjorton embeten, femton olyckor.
 • Flinkt arbete leder snarast till hvilan.
 • Flit och håg äro redan två goda arfvedelar.
 • Flit är lyckans högra arm och sparsamhet dess venstra.
 • Flugan är icke hofman för det hon sätter sig på furstens näsa.
 • Flugor och vänner komma om sommaren.
 • Fort och väl följas icke gerna åt.
 • Fram och åter är det lika långt.
 • Fred föder, ofred öder.
 • Fred gör åkern bördig.
 • Fri från skuld, fri från fara.
 • Fria till enkan medan hon ännu sörjer.
 • Frihet gäller mer än silfver och guld.
 • Frihet är själens själ. (Jemf. Joh. 8: 36).
 • Friskt mod gör friskt blod.
 • Friskt mod är godt harnesk.
 • Fritt folk, fritt tal.
 • From hustru vinner med lydnad.
 • From hustru är ett godt läkeblad.
 • Fromhet misstänker ingen.
 • Fromhet är intet arfvegods.
 • Fromt folk har ock sin galla.
 • Fromt folk måste alltid betala lärpenningar.
 • Fromt folk är tunnsådt.
 • Frukta Gud gör landet tryggt.
 • Frukta Gud och följ landsvägen.
 • Frukta Gud är fred och helsa.
 • Fruktan gör lifvet bittert.
 • Fruktan hindrar rådslag.
 • Fruktan mäter med rundelig aln.
 • Fruktan ökar faran.
 • Frukten brås på stammen.
 • Fråga min broder, om jag är en tjuf.
 • Fråga och lära gör mångens ära.
 • Frågan är fri.
 • Främmande löss bita värst.
 • Främmande sorger göra fåfängt bekymmer.
 • Fröjd af ondo är qval med ändan.
 • Fula skinn kunna skylas under vackra klutar.
 • Full mage studerar ej väl.
 • Fullt kar sqvalpar gerna öfver.
 • Fyra ting kunna inte gerna dölja sig: eld, hosta, skabb och kärlek.
 • Fyra ting skall man ej låna ut: sin hustru, sina kläder, sin häst och sina skor.
 • Fyra ögon se mer än två.
 • Få ord och dryga (djupsinniga) hedra mannen bäst.
 • Få som far, ingen som mor.
 • Fåfäng gå lärer mycket ondt.
 • Fåfänglighet i ungdomen bringar arbete i ålderdomen.
 • Fåfängt att gå till rätta utan bevis.
 • Fåfängt att hindra det ske måste.
 • Fåfängt att pråla med lånta kläder.
 • Fågeln flyger aldrig så högt, att han ju icke söker sin föda på marken.
 • Får katten vingar så är det förbi med sparfvarne.
 • Fåret bär icke ullen åt sig sjelft.
 • Färgade fel ha skammen bakom sig.
 • Föd du mig i år, så foder jag dig nästa år.
 • Föda vill ha möda.
 • Födas och dö är hvar dags prof.
 • Födelsebygden är alltid kär.
 • Föga skämt som icke har något allvar med sig.
 • För bön och gåfva skall en domare sofva.
 • För det man svärtar andra, är man ej sjelf hvit.
 • För drucken man och vredan bör ett hölass vika.
 • För en oxe bör man akta sig framtill, för en åsna baktill, och för en jesuit på båda sidor.
 • För en sko mister man ofta en häst.
 • För ett godt ord kan man få hvad man ej kan få för penningar.
 • För gammalt ondt finns ingen bot.
 • För goda vänner stänger man inga dörrar.
 • För kärlekens skull bryter mången ett ben.
 • För mycket och för litet skämmer allt.
 • För mycket är för mycket.
 • För många hundar äta upp jägaren.
 • För penningen lyfta de allrafleste på hatten.
 • För podager hjelper ingen sko.
 • För samlad sill frukta sig stora fiskar.
 • För sent att kasta jästen i ugnen, när brödet är bakadt.
 • För sent att ropa: kaas! när korfven är uppäten.
 • För sent att råda, när skadan är skedd.
 • För sent att spara vid botten.
 • För sent att sparka emot, när oket ligger på halsen.
 • För sent att stänga buren, när fågeln är utflugen.
 • För sent att stänga hönshuset, när räfven ätit upp hönsen.
 • För sent att vakta elden, när huset står i brand.
 • För sent att väpna sig, när fienden står för dörren.
 • För tidig herre blir länge dräng.
 • Förakta ej litet sår, fattig fränka, ringa fiender och simpel gåfva.
 • Förbjuden frukt smakar alltid bäst.
 • Föregjordt och eftertänkt har mången dåre kränkt.
 • Förevis far aldrig illa och klokheten har ögon i nacken.
 • Förlåta är högsta hämnd.
 • Förlåta är lättare än glömma.
 • Förmögenhet förvärfvas icke, den sammansparas.
 • Förord bryter ingen träta.
 • Förr vill jag äta hunden, än hunden får äta mig.
 • Försigtighet är klokhetens högra öga.
 • Först bröd, sedan kött.
 • Första banden gör bästa köpet.
 • Förtörnad tjenare är den argaste fiende.
 • Förvärfva är lycka, men behålla är en dygd.

 

%MCEPASTEBIN%
We use cookies

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.