A.

B.

D.

E.

 

F.

 

G.

 H.

  • Hade alla barn sitt rätta namn, så hette mången inte Hans.
  • Hade män blott mjölken, frågade man föga efter kon.
  • Haf kärleken, och gör sedan hvad du vill.

 

I.

 

J.

 

 

K.

 

 

L.

 M.

 

N.

 O.

P.

Q.

 

R.

 

 

S.

 

 

T.

 

 

U.

 

V.

Y.                                                     

  • Yfs icke öfver lyckan, hon vänder snart ryggen till.
  • Ytan bedrager ofta.
  • Ytterligheterna ligga hvarandra nära (mötas).

 

Å.

 
  • Ålder kan ej döljas.
  • Åsnan och näktergalen sjunga ej samma visa.
  • Åsnan, om ock bärande en guldsäck, äter likväl tistlar Åsnan är en dålig sångare, hon begynner alltid for högt.

 

Ä.

 

Ö.